Eken

Den 1 augusti 2020 övertog vi Föräldrarkooperativet Eken som då blev Skattkammarens förskola Eken.

Eken drivs på liknande sätt som våra andra två förskolor, små barngrupper och mycket utevistelse. Vi har en fantastiskt fin gård och nära till natur och sjö.  Vår kock Nettan lagar näringsrik och nyttig mat från grunden även till oss. 

På Eken går det förnärvarande 28 barn som är uppdelade på tre avdelningar. På Månstenen går de barn som är 1-2 år, på Smaragden går det barn som är 2-3 år och på Rubinen går det barn som är 3-5 år.  

Till augusti 2022 finns ett fåtal platser kvar att söka på Skattkammaren Eken.

Månstenen