Eken

Den 1 augusti 2020 övertog vi Föräldrarkooperativet Eken som då blev Skattkammarens förskola Eken.

Eken drivs på liknande sätt som våra andra två förskolor, små barngrupper och mycket utevistelse. Vi har en fantastiskt fin gård och nära till natur och sjö.  Vår kock Nettan lagar näringsrik och nyttig mat från grunden även till oss. 

På Eken går det förnärvarande 24 barn som är uppdelade på två avdelningar. På Månstenen går just nu de barn som är 1-3 år och på Rubinen går de barn som är 4-5 år. I januari kommer vi att öppna avdelningen Smaragden och då kommer de som är tre år börja där. 

Månstenen