Skattkammaren Evedal

På Evedal finns det plats för 31 barn som är uppdelade på tre avdelningar. På Månstenen går de yngsta barnen, på Smaragden går barn som är 2-3 år och på Rubinen går de äldsta barnen.

Vi jobbar här!

 Anna, Karin, Emilia, Ida, Sara, Emma